Huidkankers

Het melanoom

Het melanoom

Een melanoom is een potentieel zeer gevaarlijke huidkanker die ontstaat in pigmentcellen van de huid (de zogenaamde melanocyten). Hij kan ontstaan in een moedervlek of pigmentvlek maar dat is niet altijd het geval, soms begint een melanoom als een klein donker vlekje in een vooraf normaal uitziende huid. Daarom is het belangrijk dat elke verandering in een pigmentvlek maar ook elke nieuwe pigmentvlek, zeker als deze onregelmatig is in kleur en vorm, snel groeit en ontstaat na de leeftijd van 40 jaar getoond wordt aan een arts en bij voorkeur een dermatoloog.

Een letsel dat verdacht is voor melanoom zal in eerste plaats behandeld worden door volledige heelkundige resectie . Het gepreleveerde letsel zal nadien microscopisch onderzocht worden te bevestiging van de diagnose.

Het vervolg van de behandeling is afhankelijk van de grootte van het melanoom.

Een vroegtijdige diagnose is van essentieel belang daar een melanoom in de beginfase een zeer gunstige prognose kent. Bij verdere evolutie bestaat de kans op verspreiding van de kwaadaardige cellen naar de diepte met metastasen tot gevolg. De prognose is in die fase veel minder gunstig.
Basaalcel- en Spinocellulair Carcinomen

Basaalcel- en Spinocellulair Carcinomen

Het basaalcel carcinoom is de meest frequente huidkanker. Het is een weinig kwaadaardige huidkanker die meestal ontwikkelt ter hoogte van het gelaat (neus, wangen, slapen, voorhoofd) maar overal op het lichaam kan ontstaan. Het begint als een rode papel of knobbel met een licht verheven boord of als een korst die niet geneest, en zeer traag groeit.

Al worden ze bij de huidkankers gerangschikt, de kwaadaardigheid van basaalcel carcinomen is zeer beperkt en het betreft enkel een lokaal (ter hoogte van de huid) destructieve kanker zonder risico voor metastasen. Maar een laattijdige diagnose kan aanleiding geven tot meer uitgebreide chirurgie welke soms mutilerende littekens tot gevolg kunnen hebben.

Het spinocellulair carcinoom kan ontstaan uit een onbehandelde actinische keratose en begint als een korstig verheven letsel. In tegenstelling tot basaalcel carcinomen kunnen spinocellulaire carcinomen wel metastaseren, maar in het algemeen zijn het weinig agressieve tumoren en zijn metastasen zeer zeldzaam.

De diagnose van basaalcel – en spinocellulair carcinoom kan vaak op zicht vermoed worden maar de diagnose dient bevestigd te worden door het nemen van een huidbioptie voor microscopisch onderzoek, waarbij ook het type carcinoom bepaald zal worden.

De behandeling van basaalcel- en spinocellulaire carcinomen is in de eerste plaats chirurgisch. Zo het type, de afmeting en de lokalisatie van het letsel het toelaat kan een ingreep in het kabinet gebeuren onder lokale anesthesie.

Indien de behandeling een grotere infrastructuur vergt zal de patiënt doorverwezen worden naar een ziekenhuis.

Naar boven