Botuline toxine

Wat is botuline toxine?

Botuline toxine is een geneesmiddel dat sinds meer dan 20 jaar bestaat in de geneeskunde. Oorspronkelijk werd het gebruikt in de neurologie en de oftalmologie ter behandeling van spieraandoeningen. Intussen zijn de indicaties van dit geneesmiddel uitgebreid naar andere disciplines, waaronder de esthetische geneeskunde.
Rimpelbehandeling met Botox®

Rimpelbehandeling

In de esthetische geneeskunde wordt botuline toxine gebruikt ter behandeling van dynamische rimpels.
Dynamische rimpels of expressierimpels worden veroorzaakt door herhaalde bewegingen van bepaalde spieren van het gelaat, zoals de mimische spieren die verantwoordelijk zijn voor de fronsrimpels, de voorhoofdrimpels en de kraaienpootjes.

Injecties in deze spiertjes brengen een tijdelijke relaxatie van de spiertjes met zich waardoor de bovenliggende huid gladder wordt en de rimpels vervagen.
Het effect verschijnt na enkele dagen en houdt gemiddeld 4 à 6 maanden aan. Nadien zal het product geleidelijk verdwijnen en gaan de spieren progressief hun normale beweeglijkheid terugvinden.

Om het effect te behouden dient men dan nieuwe injecties te doen.

lees meer
Behandeling van axillaire hyperhydrosis met Botox®

Behandeling van axillaire hyperhydrosis

Hyperhydrosis (overmatig zweten) ter hoogte van de oksels kan op zeer efficiënte wijze behandeld worden met onderhuidse injecties.
Botuline toxine remt de zweetsecretie gedurende 6 à 12 maanden. We adviseren om de injecties te laten uitvoeren in de lente zodat u tijdens de warme zomermaanden niet te kampen zal hebben met de gevolgen van overmatig zweten.

Hyperhydrosis heeft multipele oorzaken. Soms moet voorafgaand een oppuntstelling gebeuren om een metabole oorzaak (bijvoorveeld een schildklierprobleem) uit te sluiten.

Naar boven