Nazicht voor huidkanker

Moedervlekken of pigmentnaevi

Moedervlekken of pigmentnaevi

Het onderzoek van moedervlekken, ook pigmentnaevi genoemd, is een routine onderzoek bij de dermatoloog.

De meeste pigmentnaevi zijn goedaardig en zullen dat het hele leven lang blijven maar elke verandering in een pigmentnaevus moet als potentieel gevaarlijk beschouwd worden. Vaak kan een getrainde dermatoloog op zicht een onderscheid maken tussen een ‘banale’ of goedaardige pimentvlek en een potentieel gevaarlijk letsel of nog een kwaadaardig melanoom.

Een dermoscopie kan in sommige gevallen bijkomende informatie geven en een nutteloze ingreep vermijden, maar in geval van twijfel is het steeds veiliger om over te gaan tot heelkundige verwijdering van het letsel met microscopisch onderzoek.

Het betreft niet enkel gepigmenteerde letsels.

Elk letsel ter hoogte van de huid: bobbel, korst, vlek, wonde, …al dan niet gepigmenteerd, dat sinds maanden of jaren evolueert en niet gunstig reageert op gepoogde behandelingen dient onderzocht te worden ter uitsluiting van een huidkanker.
Pre-cancereus letsel: de actinische keratose

Pre-cancereus letsel: de actinische keratose

Een actinische keratose is een pre-cancereus letsel dat heel frequent voorkomt.

Ze komen voornamelijk voor op zonblootgestelde delen van het lichaam zoals gelaat (voorhoofd, wangen, neusrug, schedelhuid bij kaalheid), decolleté en voorarmen.

Het bestaat uit geelgrijze korsten die ruw aanvoelen en sterk adherent zijn. Ze komen vaak multipel voor en komen snel terug als ze worden weggekrapt.

Ze kunnen gemakkelijk behandeld worden door topische behandeling of cryotherapie maar recidieven zijn frequent. De meest recente techniek voor behandeling van actinische keratosen is de fotodynamische therapie (PDT), welke vaak minder recidieven geeft dan de overige technieken.

Onbehandeld kunnen deze letsels evolueren naar een spinocellulair carcinoom van de huid, vandaar het belang dat mensen gevoelig aan actinische keratosen zich regelmatig laten onderzoeken.

Naar boven